Gabinet śmiechu

Gwarantowana duża dawka śmiechu. Tu możesz zobaczyć swoje odbicie w nietypowy sposób. Duży, mały, wysoki, gruby, chudy, tylko w gabinecie śmiechu. Odbicia w krzywych zwierciadłach mogą być zabawne, czasem bardzo zaskakujące.  Ponieważ każdy fragment sylwetki odbijany jest przez inną część lustra, nogi mogą być długie i szczupłe, talia krótka i szeroka, a reszta odwrócona.

Nasi partnerzy

Projekty UE

DOROTA SKRZYPKOWSKA (Kaszubski Park Miniatur) zrealizowała projekt grantowy współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”

nr umowy -UDG-SPE.04.2023/162, wartość dofinansowania 16 632 PLN