Bajkowa kraina

Sierotka Marysia, Czerwony Kapturek, Świnki Trzy, Pinokio czy Jaś i Małgosia przy chacie z piernika to tylko niektóre eksponaty z ponad 60 instalacji  z różnych bajek i baśni. Zawitały do Parku Miniatur najbardziej znani bohaterowie najmłodszych... ale też starszych. Do Bajkowej Krainy wstęp jest bezpłatny i nic się dodatkowo nie płaci.

Nasi partnerzy

Projekty UE

DOROTA SKRZYPKOWSKA (Kaszubski Park Miniatur) zrealizowała projekt grantowy współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”

nr umowy -UDG-SPE.04.2023/162, wartość dofinansowania 16 632 PLN