Leki mające wpływ na zaburzenia erekcji

Przyczynę zaburzeń erekcji w około 25 procentach przypadków, stanowią przyjmowane przed mężczyznę leki. Farmakoepidemiologiczne badania potwierdzają takie zjawisko. Dzisiaj mężczyźni nawet w młodym wieku, przyjmują różne specyfiki, których niepożądane działania, w postaci zaburzeń erekcji, dają bardzo szybko o sobie znać. Często wywołuje to frustrację, tym bardziej u młodych panów, chęć zaprzestania przykrego w skutkach leczenia, co nierzadko jest po prostu niewykonalne. 

Jak na potencję mogą wpływać leki?

Przyczynę pojawienia się impotencji w takim wypadku, stanowić będą przyjmowane leki zaburzające właściwy mechanizm powstawania wzwodu. Za właściwy wzwód odpowiadają mechanizmy, spośród których najważniejsza będzie nerwowa stymulacja. Niezachwiane funkcjonowanie przywspółczulnego układu, razem z wydzielanymi przekaźnikami i stymulowaniem receptorów, jest niezbędne celem powstania erekcji. Ponadto wymieniony układ ma też za zadanie modulować pracę adrenergicznego układu, a dzięki temu umożliwiać pozyskanie wzwodów. A więc specyfiki odpowiedzialne za blokowanie receptorów alfa-adrenergicznych będą zdecydowanie ułatwiać powstanie erekcji.

Znacznie bardziej skomplikowane wydaje się być funkcjonowanie serotoninergicznego układu. Leki mające wpływ na wymieniony układ mogą dawać rezultat hamujący albo ułatwiający powstawanie erekcji, w zależności od rodzaju receptora docelowego, na który oddziałuje wybrany specyfik. Jeżeli w swoim mechanizmie oddziaływania lek prowadzi do pobudzenia receptora 5 HT 1A – spowoduje zaburzenia erekcji, a jeżeli pobudzi 5HT 1C – ułatwi powstanie erekcji. 

Poza tym nadmierna ilość prolaktyny, spowodowana brakiem specyfików wpływających hamująco na dopaminergiczne receptory, może stanowić przyczynę pojawienia się zaburzeń erekcji. Czynniki o podłożu hormonalnym odgrywają ważną rolę w samym mechanizmie powstawania erekcji. Testosteron uważa się za hormon istotny dla męskich seksualnych czynności, niemniej jednak jak dotąd nie została wyjaśniona jego dokładna rola.

Wiadomo jednakże, iż hormonalne zaburzenia, również te wywołane specyfikami leczniczymi, związane z osią przysadka-podwzgórze-jądro, doprowadzają do impotencji. Wszelkie wymienione powyżej czynniki biorą udział w mechanizmie powstawania erekcji i każdorazowe zaburzenie choćby jednego mechanizmu, które będzie wywoływane przez działanie leków, może prowadzić do występowania impotencji.

Leki, które zaburzają erekcję

Neuroleptyki, czyli leki przeciwpsychotyczne za sprawą hamującego wpływu na układ cholinergiczny i dopaminergiczny, doprowadzają bezpośrednio do zaburzeń erekcji. Takie działanie niepożądane obserwuje się zwykle podczas używania preparatów, które zawierają pochodne butyrofenonu i tioksantenu, jak i fenotiazyny. Zaś neuroleptyki atypowe (kwetiapina, olanzapina i klozapina), raczej rzadko doprowadzają do zaburzeń w zakresie erekcji. Jeżeli podczas procesu leczenia za pomocą wymienionych leków, pojawią się zaburzenia erekcji, konieczne będzie zastosowanie innych preparatów nie powodujących tego typu efektów ubocznych.

Antydepresanty

Zaburzenia erekcji występujące u mężczyzn mających stany depresyjne, mogą stanowić efekt samego schorzenia, ale także rezultat przyjmowanych w takim przypadku leków. Przyjmowane specyfiki mogą zahamować seksualne funkcje w ośrodkowym układzie nerwowym, wpływając na struktury w mózgu, które odpowiadają za przeżycie seksualnych reakcji, na gospodarkę hormonalną i na samo prącie. Zwykle zaburzenia erekcji występują w czasie brania specyfików zaliczanych do grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i przeciwdepresyjnych leków trójpierścieniowych.

W wypadku braku akceptacji dla działań niepożądanych w postaci braku erekcji, specjalista może zmniejszyć dotychczas zaleconą dawkę specyfiku, zastosować tak zwaną terapię przerywaną albo leki odpowiedzialne za zmniejszanie zaburzeń w zakresie erekcji. Do leków antydepresyjnych, które obarczone są niewielkim ryzykiem pojawienia się zaburzeń w zakresie erekcji, należy wymienić reboksentynę, miaserynę i miratazapinę.