Czym jest Spedra?

Spedra to lek, który stosuje się w przypadku zaburzeń wzwodu u mężczyzn w dorosłym wieku. Substancja czynna tego środka to avanfil. W warunkach seksualnego pobudzenia, potrafi on przywrócić zaburzony mechanizm erekcyjny, wywołując zwiększone dopływanie krwi do penisa. Mechanizm erekcyjny aktywowany jest przez tlenek azotu, który uwalnia się w jamistych ciałach prącia w czasie seksualnego pobudzenia. Powoduje on wiele chemicznych przemian prowadzących do rozkurczaniu się gładkich mięśni w jamistych ciałach (za tenże proces odpowiada bezpośrednio związek nazwany c-GMP). Jamiste ciała przepełniają się krwią i dochodzi wówczas do erekcji. Oddziaływanie avanafilu opiera się na zablokowaniu enzymu – fosfodiesterazy typu piątego odpowiedzialnej za rozkładanie c-GMP. Doprowadza to do pośredniego zwiększenia się stężenia wymienionego związku w jamistych ciałach prącia. Zwiększa się więc wpływ tlenku azotu na ich gładką mięśniówkę. Uwolnienie tlenku azotu zaczyna się z uwagi na wpływ seksualnego pobudzenia, które stanowi niezbędny czynnik do tego, żeby avanfil mógł prawidłowo zadziałać.

Spedra – kiedy używać?

Wymieniony preparat wskazany będzie do zastosowania u mężczyzn w dorosłym wieku, którzy mają zaburzenia erekcji. Celem skutecznego zadziałania wymienionego środka, niezbędne będzie podniecenie seksualne.

Kiedy nie używać tego specyfiku?

Niestety, nawet jeżeli zaistnieją okoliczności do zastosowania wymienionego środka, nie zawsze może być on używany. Nie możemy go stosować jeśli jesteśmy uczuleni na którykolwiek spośród składników preparatu. Branie Spedry przeciwskazanie będzie u tych osób:

  • które są leczone równolegle środkami odpowiedzialnymi za uwalnianie tlenku azotu, jak i organicznymi azotanami,
  • cierpiących na schorzenia układu krążenia,
  • które straciły wzrok w jednym oku na skutek niezwiązanej ze stanem zapalnym tętnic neuropatii niedokrwiennej w obrębie wzrokowego nerwu, bez względu na przyczynę,
  • mających ciężkie zaburzenia w obrębie czynności wątroby,
  • mających ciężkie zaburzenia czynności nerek,
  • u których stwierdzono wrodzone schorzenia zwyrodnieniowe siatkówki.

Należy również mieć na uwadze, iż równoczesne załatwianie silnie oddziałujących inhibitorów izoenzymu CYP3A4 cytochromu o symbolu P-450 (w tym między innymi telitromycyna, sakwinawir, nelfinawir, nefazodon, itrakonazol, indynawir, klarytromycyna, azanafir, rytonawir oraz ketokonazol) nie są absolutnie wskazane.

Kiedy powinniśmy zachować szczególną ostrożność używając Spedry?

Wybrane schorzenia, jak i innego typu okoliczności mogą być przeciwskazaniem do zastosowania albo wskazaniem do zmiany w zakresie dawkowania tego środka. W pewnych przypadkach może być niezbędne przeprowadzenie wybranych kontrolnych badań. Zanim zaleci się stosowanie środka, lekarz winien poddać ocenie, czy dany pacjent jest podatny na oddziaływanie rozszerzające jego naczynia krwionośne, tym bardziej podczas uprawiania seksualnej aktywności. Znacznie większą wrażliwość na oddziaływanie środków mających za zadanie rozszerzać naczynia krwionośne, wykazują te osoby, u których utrudnione jest odpływanie krwi z lewej komory serca (na przykład mają zwężone ujście aorty czy też kardiomiopatię przerostową wraz ze zwężeniem drogi odpływu).

Szczególną ostrożność powinno się zachować w wypadku tych osób, u których:

  • występują czynniki ryzyka chorób naczyniowo-sercowych, gdyż środek ten może u nich spowodować poważniejsze niepożądane działania (niedociśnienie czy nadciśnienie, przemijający napad niedokrwienny, krwotok naczyniowo-mózgowy, komorowa niemiarowość, nagła sercowa śmierć, nieustabilizowana dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego),
  • zdiagnozowano anatomiczne deformacje w obrębie prącia (chorobę Peyroniego, zwłóknienie jamistych ciał, zagięcie), jak i choroby predysponujące do pojawienia się priapizmu (czyli długotrwałych i bolesnych wzwodów bez seksualnego pobudzenia), takie jak: białaczka, szpiczak mnogi, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa. W wypadku erekcji, która będzie się utrzymywała dłużej, aniżeli 4 godziny, zalecana jest konsultacja z lekarzem.